• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Německý jazyk

Předmět německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace. Na naší škole je vyučován jako druhý cizí jazyk pro studenty, kteří si jej vybrali, od sekundy do oktávy a na čtyřletém gymnáziu ve všech ročnících v rozsahu 3 hodiny týdně. Vyučovací hodiny probíhají v učebně německého jazyka J1 vybavené audiovizuální technikou, jejíž součástí je počítač, multimediální zařízení a dataprojektor, a v kmenových učebnách, které jsou rovněž vybaveny audiovizuální technikou. Na naší škole pracujeme s  učebnicemi Planet a Tangram z nakladatelství Hueber.  

                 

Obr. 1 Učebna cizích jazyků

                                

Obr. 2 Učebna cizích jazyků

Vzdělávání v německém jazyce vychází ze Společného referenčního rámce pro výuku jazyků, cílem je dosažení jazykové úrovně B1, které zahrnuje rozvíjení těchto dovedností:

 • čtení s porozuměním

 • poslech s porozuměním

 • komunikaci v běžných každodenních situacích

 • základní i středně obtížné gramatické struktury

 • psaní jednoduchých i složitějších sdělení (osobní i formální dopis)

 • práci se slovníkem a dalšími zdroji informací (internet, časopisy atd.)

 • tvorbu projektů v rámci skupinové práce

Obr. 3 Exkurze v Rakousku

 

Výuka je doplňována studijně poznávacími zájezdy, účastí na filmových představeních a koncertech v rámci Německých dnů, účastí v projektech, z nichž nejdůležitější je Jugend debatttiert international, pořádaný Goetheinstitutem Praha. Velmi oblíbená je vánoční soutěž v recitaci a hlavně zpěvu, které se účastní celé skupiny.

Možností pro kontakt se studenty jiných škol je účast v konverzační soutěži a soutěži v četbě německé literatury „Tor“.

K poznání Německa a rozvoji komunikativních schopností přispívá účast v seminářích Evropského domu v Bad Marienbergu v SRN, kde se studenti učí spolupracovat se studenty z jiných evropských zemí a vytvářejí s nimi společné prezentace.

Zpět na předměty

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup