• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Gymnázium Český Těšín - nové učebny cizích jazyků

Hlavním cílem projektu Gymnázium Český Těšín – nové učebny cizích jazyků je modernizace dvou jazykových učeben a rovněž řešení bezbariérových úprav. Díky realizaci tohoto projektu dojde ke zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím drobných stavebních úprav a nově pořízeného vybavení.

 

  

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu:
  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006522

Zkrácený název projektu:
 
Gymnázium Český Těšín - nové učebny cizích jazyků

 

Anotace projektu

Předmětem projektu je kompletní modernizace dvou jazykových učeben. V rámci projektu budou realizovány stavební práce a následně dojde ke kompletnímu vybavení obou učeben nábytkem a prvky digitálních technologií. Součástí realizace projektu bude i řešení bezbariérovosti, kdy dojde k pořízení schodolezu a vybudování bezbariérového WC přestavbou jednoho stávajícího WC. Cílem projektu je zlepšení zázemí pro výuku cizích jazyků a řešení bezbariérovosti školy.

Rozpočet

Celková dotace 4 196 673,90  Kč 
Vlastní zdroje  662 971,00 Kč

Realizace:  6–9/2018

Zpět na Projekty a spolupráce

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup