• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Geografie

Obr. 1 Učebna Geografie

Předmět geografie je vyučován jako samostatný předmět v primě,sekundě, tercii, kvartě , kvintě, sextě septimě a v 1.–3. ročníku čtyřletého gymnázia,v každém ročníku dvě hodiny týdně.
Zájemci o další studium geografie si mohou vybrat ve 3. a 4. ročníku geografický seminář se všeobecným nebo speciálním zaměřením.

Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.
Obor se vyučuje v odborné učebně plně vybavené didaktickou technikou včetně dataprojektoru a počítače připojeného přímo na internetovou síť.

 

 


 

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

 1. získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických informací, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
 2. získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
 3. respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a podporu ochrany životního prostředí
 4. rozvoj trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
 5. rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
 6. aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

Obr. 2 Poznávací exkurze v Toskánsku

 • frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
 • skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
 • individuální práce- tvorba referátů, prezentací, seminárních prací
 • geografické vycházky s pozorováním a hodnocením jevů
 • geografické exkurze
 • geografické projekty
 • postupové a vědomostní soutěže (pro talentované žáky)

 

 

                                                                                                                                                                     

Zpět na Předměty

 
Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup