• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Chemie

Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět v sekundě až septimě osmiletého a v prvním až třetím ročníku čtyřletého gymnázia. V každém ročníku je hodinová dotace dvě hodiny týdně. V prvním a třetím ročníku je zařazeno laboratorní cvičení.

               

Obr 1 Učebna Chemie

                                    

Obr. 2 Chemická laboratoř

 

Zájemci si mohou v posledních dvou ročnících vybrat seminář z chemie, jako přípravu k přijímacím zkouškám popřípadě studiu medicíny, farmacie, fyzioterapie, chemie a příbuzných oborů na VŠ.

Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.

Obor je vyučován v odborné učebně chemie. Kromě didaktické techniky (dataprojektoru s keramickou tabulí a počítačem připojeným na internetovou síť) je učebna vybavena pracovními stoly pro provádění experimentů a notebooky s se sadami čidel pro měření.

Zpět na Předměty

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup