• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Hudební výchova

Obr. 1 Vánoční koncert našeho gymnázia

Předmět hudební výchova je vyučován v primě 2 hodiny týdně, v sekundě, tercii a kvartě má časovou dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. Na vyšším stupni gymnázia studenti povinně volí mezi výukou hudební, nebo výtvarné výchovy. V prvním a druhém ročníku, kvintě a sextě jsou věnovány hudební výchově vždy dvě hodiny týdně.

 

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

 • vytváření schopnosti řešit praktické úkoly intonační, rytmické i hudebně pohybové a instrumentální

 • vytváření základních kulturních souvislostí

 • rozvíjení poslechových prožitků

 • aplikování poznatků z oblasti hudby v praktickém životě

 • získávání celoživotního zájmu o hudební kulturu a vytváření pozitivního vztahu k hudební tradici

Formy a metody práce

 • frontální výuka s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem

 • poslechové a instrumentální aktivity

 • prezentace vlastních vokálních a instrumentálních dovedností
 • hudebně pohybové činnosti
 • individuální práce – tvorba referátů, prezentací
 • skupinová práce s využitím pracovních listů, odborné literatury, internetu

 • návštěvy hudební knihovny, výchovných koncertů, výstav, exkurze
 • prezentace talentovaných žáků

 • koncerty a soutěže

Zpět na Předměty

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup