• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Nadační fond přátel gymnázia

Nadační fond přátel gymnázia Český Těšín byl založen u Městského soudu v Praze dne 16.července 2009 na podporu vzdělání a výchovy studentů gymnázia.

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje vysoce kvalitní výuky na Gymnáziu Český Těšín, p.o., se sídlem Frýdecká 689/30, Český Těšín, shromažďováním finančních prostředků a materiálních darů od absolventů Gymnázia a jeho přátel

 • k nákupu zařízení zvyšujícího kvalitu technického vybavení Gymnázia
 • k posílení možnosti poskytovat studentům a profesorskému sboru Gymnázia nadstandardní služby                  a studijní příležitosti vytvářející prostředí motivující k hlubšímu studiu a k přípravě na navazující                    vysokoškolské studium, včetně marketingových aktivit školy
 • k rozvoji občanských kvalit studentů Gymnázia projevujících se v zaměstnání a v aktivní účasti                      na společenském životě po skončení studia.

Darovací smlouva NFPG
Preambule nadační listiny

 

Správní rada

Předseda:  arciopat Mgr. Petr Prokop Siosztronek
Členové: Ing. Jan Dobeš, CSc.
  Mgr. Jaromír Dümler
  Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc.
  Ing. Petr Pajas
  Mgr. Karel Přikryl
  Bc. Zdeněk Žák
  Ing. Marcela Červenková
  Mgr. Richard Moldrzyk
Revizor: Ing. Renáta Žurková

 

Kontakty

Adresa školy: Gymnázium Český Těšín, p.o., Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
Sídlo nadačního fondu: NFPGČT Markétská 28/1, 169 01 Praha 69 (Břevnovský klášter)
E-mail: nadacnifond@gmct.cz
E-mail: dumler@gmct.cz
IČ: 28933800
Číslo bankovního účtu: 2801647188 /2010
IBAN: CZ82 2010 0000 0028 0164 7188
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Aktivity nadačního fondu

​Aktivity 2020

  Ocenění nejlepších studentů za rok 2020 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Nadační fond přátel Gymnázia Český Těšín ve spolupráci s vedením školy již podeváté ocenil 18. prosince 2020 nejúspěšnější studenty školy. Vyhlášení proběhlo mimořádně bez hostů a za zvýšených hygienických opatření krátce, avšak důstojně. Vyznamenanými studenty za rok 2020 jsou Beáta SzlauerováJakub JohnOndřej Gajda a Aneta Pieczková.

Foto: Mgr. Denisa Kufová

      


​Aktivity 2019

  Ocenění nejlepších studentů za rok 2019 Nadačním fondem přátel Gymnázia

David Fedor

Karolína Fiedorová

Veronika Fukalová

Filip Kaleta

Veronika Molinová

Nela Vojtylková

Julie Zetková


​Aktivity 2018

  Ocenění nejlepších studentů za rok 2018 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Klára Moravcová

Dominika Mokroszová

Jakub Kacmarzyk

Cena P.J. Pajase: Jakub Belan


Aktivity 2017

  Ocenění nejlepších studentů za rok 2017 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Adéla Sobotíková

Marek Labaj

David Fedor

Cena P.J. Pajase: Samuel Janík


Aktivity 2016

Ocenění nejlepších studentů za rok 2016 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Petra Fúriková

Ester Bubíková

Cena P.J. Pajase: Matěj Janík

 

Aktivity 2015

Ocenění nejlepších studentů za rok 2015 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Marek Walica

Michael Bausano

Petr Beniač

Pavel Koch

Martin Kukuczka

Michal Sikora

 

Aktivity 2014

Ocenění nejlepších studentů za rok 2014 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Petr Bazgier

Anna Zíková

Pěvecký kvartet (Veronika Bocková, Kateřina Marťáková, Tereza Staroščáková, Vendula Vávrová)

 

Aktivity 2013

Ocenění nejlepších studentů za rok 2013 Nadačním fondem přátel Gymnázia

David Gerlich

Ivana Saranová

Dominika Mokroszová

 

Aktivity 2012

Ocenění nejlepších studentů za rok 2012 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Denis Lisztwan

Isabela Škutová

 

Aktivity 2011

Finanční podpora NFPG

Nadační fond přátel gymnázia, který vznikl oficiálně 5. srpna 2009 z iniciativy bývalých absolventů gymnázia, v roce 2011 finančně uhradil tyto aktivity:

1. 30.000,– Kč – příspěvek na poštovné pro rozesílání zvacích dopisů na oslavy 90. výročí vzniku gymnázia

2. 113.000,– Kč – zajištění oslav

3. 90.924,– Kč – zakoupení barevné kopírky pro žáky a pracovníky školy

4. 60.914,– Kč – příspěvek na zřízení WiFi sítě v budově gymnázia

5. 15.000,– Kč – renovace školního klavíru

Celkově se tedy jedná o částku 309.838,– Kč, přičemž v příštích letech budou podporovány i další aktivity. A proto dovolte, abychom vyzvali naše absolventy k pravidelné podpoře našeho Nadačního fondu přátel gymnázia.

Zpět na Služby a organizace

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup