• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Informatika

Předmět informatika a výpočetní technika je vyučován jako samostatný předmět v tercii, kvartě, kvintě a sextě osmiletého 2h týdně , v 1. ročníku čtyřletého gymnázia a v 2. ročníku čtyřletého gymnázia 2h týdně. Zájemci o další studium si mohou vybrat ve 3. a 4. ročníku seminář se zaměřením na programování nebo tvorbu webových stránek.

Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou. Předmět se vyučuje v odborných učebnách připojených na internet. Třídy jsou děleny na menší skupiny (15 studentů ve skupině), každý student pracuje u počítače samostatně.

                  

Obr. 1 Učebna Informatiky

                             

Obr. 2 Výuka s roboty

 

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

 • získání přehledu v teoretických základech IVT
 • získávání a rozvíjení dovedností pracovat s jednotlivými druhy programového vybavení
 • tvořivou práci s informacemi
 • orientaci ve světě informací, a jejich využití při vzdělávání i v praktickém životě.
 • aplikování využití technického a programového vybavení v praktickém životě
Obr. 3 3D tiskárna

 

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů používají elektronickou poštu a další formy digitální komunikace. Nedílnou součástí je zvládnutí psaní všemi deseti, které veškeré činnosti spojené s využitím počítače a digitálních technologií v praxi ve velké míře zefektivní.

Video 1 Programovatelné drony

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

 • frontální výuka práce s jednotlivými druhy programů
 • skupinová práce – zpracování problémů s využitím počítače – projekty
 • individuální práce – tvorba samostatných prací – využití pg vybavení v praxi
 • soutěže – tvorby prezentací, psaní na PC, využití jednotlivých druhů programů, tvorba webových stránek

Předmět úzce souvisí s ostatními vzdělávacími předměty školy. Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány na všechny ostatní předměty, ve kterých by studenti měli využívat znalostí a dovedností získaných v předmětu informatika a výpočetní technika.

Tématický plán učiva

Přehled seminářů

Zpět na Předměty

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup