• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část je řízena státem tak, že přípravou je pověřená společnost CZVV. Profilová část je stanovena ředitelem školy, který určí nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet.

Kalendář maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

 • termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy je stanoven na 1. prosinec 2020;
 • termín pro ukončení předávání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 15. prosinec 2020;
 • období, kdy se budou konat didaktické testy společné části maturitní zkoušky, začíná 3. 24. května a končí 5. 26. května 2021v tomto školním roce byl stanoven od 7. 7. do 9. 7. 2021 mimořádný termín didaktických testů, určený pro maturanty, kteří z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény se nebudou moci účastnit řádného termínu
 • termíny písemné práce z českého jazyka a písemné práce z cizích jazyků profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny na duben 2021 - pro tento školní rok se ruší písemné práce
  z českého jazyka a cizích jazyků
 • období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky, začíná 17. května
  1. června a končí 21. května 2021 4. června
 • termín zpřístupnění maturitního vysvědčení je nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu v CZVV
 • termín zpřístupnění protokolů o výsledcích didaktických testů žáka je do 15. května 2021 7. června 2021

Kalendář přípravy a průběhu náhradních a opravných zkoušek ve školním roce 2020/2021

 • termín pro podání přihlášky žáka je stanoven na 25. června 2021tento školní rok do 23. 7. 2021;
 • termín pro ukončení předávání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 30. červen 2021tento školní rok do 25. 7. 2021;
 • období, kdy se budou konat didaktické testy společné části maturitní zkoušky, začíná 1. září a končí 3. září 2021;
 • období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky, je stanoveno od 1. září do 20. září 2021;
 • termín zpřístupnění maturitního vysvědčení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka v CZVV;
 • termín zpřístupnění protokolů o výsledcích didaktických testů žáka je
  do 10. září 2021;

Na webovém portálu www.cermat.cz najdete všechny důležité informace ke společné části maturitní zkoušky (katalogy požadavků k jednotlivým zkušebním předmětům, struktura zkoušek a další).

V Českém Těšíně dne 1. 2. 2021, aktualizováno 17. 3. 2021                      RNDr. Tomáš Hudec v. r.

Zpět na Pro studenty

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup