• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

ČJ – maturita

Státní maturitní zkouška z českého jazyka

Didaktický test z českého jazyka a literatury je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Písemná práce a ústní zkoušky jsou součástí profilové části maturitní zkoušky.

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. K jistému průniku přitom musí docházet vždy, např. budeme-li vycházet z předpokladu, že ve všech třech dílčích zkouškách by mělo být požadováno spisovné vyjadřování, které je v souladu s jazykovými normami.

Hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou. Ústní zkouška a písemná práce je hodnocena učiteli jmenovanými ředitelem školy.

Profilová maturitní zkouška z českého jazyka

Žák vybírá 20 literárních děl, z tvorby jednoho autora si může vybrat maximálně 2 literární díla.

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama.

Pro ústní profilovou maturitní zkoušku z českého jazyka ve školním roce 2020/2021 sestavila a schválila PK ČJ 30. září 2020.

Zpět na Český jazyk

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup